ואתחנן

אהבת הארץ ואהבת ה'

שלושה רעיונות לפרשת ואתחנן

1. משה רבנו מבקש להיכנס לארץ ישראל. מן הגמרא בסוטה משמע שהוא רצה להינות שהשכר של קיום מצוות התלויות בארץ. היאך מתיישבת קביעה זו עם דברי אנטיגנוס בפרקי אבות שלא לעבוד על מנת לקבל פרס?! 2. משה רבנו מתחנן להיכנס לארץ ישראל. האמנם כל תפילותיו של משה עלו בתוהו?! חשבון מפליא מלמד אותנו שתפילתו של משה הועילה לכלל ישראל 3. היאך היא הדרך לאהבת ה'? הרמב"ם נתן שתי תשובות שונות. האחת ביד החזקה והשניה בספר המצוות. היאך ניישב בין שני הטעמים?

הרב אביחי קצין | ז' אב תש"ע