פרשה כפשוטה

פרשה כפשוטה - פרשת ואתחנן

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

הרב איתמר ליברמן | יא' אב תשע"ז