ואתחנן

פרשת ואתחנן / חינוך לאמונת חכמים - כיצד?

בפרשתנו נמצא הצווי "לא תסורו ימין ושמאל" המזכיר את החיוב לשמוע בקול חכמים. כשבא האדם לקיים צווי זה הוא נתקל בקושי שכן נראה שנשללת ממנו התנהגות על פי שיקול דעתו האישי וכן יתכן שהרב טועה בדבריו. הפתרון לקשיים אלו הוא לתאם את נקודת מבטו של התלמיד עם זו של הרב.

הרב משה אליה | אב ה'תשס"א