ואתחנן

ארץ ישראל, ירושלים ובית המקדש

משה רבנו משתוקק אל הקודש העליון ביותר

משה רבנו משתוקק אל הקודש העליון ביותר

הרב שמעון כהן | אב תשע"ו