ואתחנן

מתנת חינם מה'

*ואתחנן – מתנת חינם *ההפטרה – שבת נחמו

הרב נעים בן אליהו זצ"ל | י' אב תשס"ג