עקב

"לא תירא מהם, זכור תזכור את ה' אלוקיך"

מה עיקר הנסיון של עם ישראל בארצו, לעת הזאת?

הרב משה צוריאל | אב תשס"ח