עקב

"והיה עקב תשמעון את המשפטים"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ז, התשמ"ט