עקב

בטח בה'

מצות הביטחון, מצווה יסודית היא בעבודת ה'. פעמים רבות נזכרת מצווה זו בתורה, ואף מתגלגלת היא תדיר בפי בני אדם. אמנם נראה שעל אף מרכזיותה ושכיחותה של מצות הביטחון, הגדרתה טעונה הבהרה;

הרב אריאל פרג'ון | אב תשס"ו