עקב

האוכל והברכה

שלשוה רעיונות לפרשת עקב

1. מדוע מברכים את ברכת המזון לאחר האכילה ואלו את ברכת התורה לפני הלימד? 2. על הפסוק: ויענך וירעיבך, אומרים חז"ל נותן לחם לרעבים אלו ישראל. מדוע ולמה נקראים ישראל רעבים? 3. חז"ל מלמדים אותנו שאהרן בנה את העגל כדי שיתלה הסירחון בו ולא בישראל, ועל כך קיבל שכר רב. מצד שני הוא נענש ולולי תפילת משה היה מושמד. כיצד מתיישבים שני הדברים?

הרב אביחי קצין | י"ד אב תש"ע