עקב

"ותאמר ציון עזבני ה'"

בירור טענת ציון "עזבני ה'" ותשובת הקב"ה, שישנו מהלך של בירור והוצאת יסודות חיוניים, לפני בנין התורה.

הרב חיים כץ | כז תמוז ה'תשנ"ה