עקב

פרשת עקב / פרשת שמע ופרשת והיה אם שמוע

מה בין פרשת ואתחנן לפרשת עקב. שלשה דרכים להתמודד עם חטא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה. עול מלכות שמים ועול מצוות.

הרב ש. יוסף וייצן | אב ה'תשס"א