עקב

והיה עקב תשמעון

שמחה, ענוה וודאות

פרפורי הגסיסה של יצר הרע בדור של גאולה , שמחה בשלמות קיום המצוות , שכר מצוה מצוה , נתן לכם התורה בעבור הענוה , ספקנות לעומת עוצמה של ודאות , ספקנות נובעת מחוסר ביטחון בה' , יש רחמנות שהיא רעה יותר מאכזריות , אכזריות האומות מדגישה את סגולתם של ישראל , לא לשאול שאלות , הקרב על הארץ והקרב על התרבות , לא תירא מהם

הרב שמעון כהן | אב תשע"ה