עקב

רעיונות לפרשת עקב

החיל והחוסן - לחי עולמים. לא בצדקתך. גדלותו וענוותנותו.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ט-תש"ס