עקב

פרשת עקב

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

הרב מאור צוברי