חנוכה בראי דורנו

מנוחה ונחלה

חמש מערכות העוסקות בנחיצות בית המקדש לעם ישראל, בחיבור שבין החומר והרוח ובתשומת הלב הגדולה שצריכה להיות בעבודת ה'.

ר' רועי הר-מלך | תשס"ד