יום עיון בנושא בית המקדש- תשעה באב תשע"ז

זכר למקדש או זכר לחורבן? - בליווי מצגת

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

הרב מנחם בורשטיין | ט' אב תשע"ז