מאמר ראשון

חסרון ביהמ"ק בימינו

לימוד בספר הכוזרי - שיעור 58

הכוזרי מדבר על מעלת הנבואה שנתגלתה במעמד הר סיני בכלל ישראל, ונמשכה ע"י המקדש עד חורבן הבית.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' אב תשע"א