מצוה גדולה

מצות עשה לירא מן המקדש

מצות עשה לירא מן המקדש, שנאמר: "ומקדשי תיראו". ובתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו, נקראים 'בתי מקדש מעט'.

הרב שמואל הולשטיין | ה' חשוון תשס"ז