שיחות לשלשת השבועות

בנין המקדש קודם למלכות

בנין בית המקדש קודם למלכות בית דוד. בניין הבית הוא דבר לאומי שעליו להעשות ע"י ממשלת ישראל. צריך להתפלל ולהשתדל על בנין המקדש.

הרה"ג חיים שטיינר | כ' תמוז תשס"ט