מעלת המקדש

המקדש והחכמה

שיחה לימי בין המצרים בישיבת בני צבי

החסרון השני במעלתו שבחסרון של בית המקדש הוא הספקות שהתעוררו בהכרעת ההלכה. על מה אנחנו צריכים להצטער ולמה לחכות.

הרב אהרון הראל | י"ח תמוז תשע"א