עשרת ימי תשובה

מבנה התפילה והמקדש לפי ר' נחמן מברסלב

התפילה שבעשרת ימי תשובה מדגישה את דברי ר' נחמן מברסלב - שבאמצעות לימוד זכות בונים את המשכן ותינוקות של בית רבן זוכים לקבל משם את הבל פיהם. ההבנה הזו מאירה באור חדש גם את מבנה המקדש והעזרות שהיו בו.

הרב מרדכי הוכמן | תשרי התשס"ו