כב - געגועים למקדש

למה אנחנו צריכים בית-מקדש?

תפילה, תורה, חינוך, צדק, הנהגת העולם, מלכות, עבודת ה', חכמה, כל שאיפותינו, חלומותינו והתחומים החשובים לנו, שורשם ושלמותם נעוצים במקדש ה', הרב שמואל אליהו על שער השמים .

הרב שמואל אליהו | ד תשרי תשס"ח