מעלת המקדש

מי יעלה בהר ה'

בראש השנה תשס"א פרצה מלחמת "אל אקצה" כפי שהיא קרויה בפיהם. הם מדגישים חזור והדגש שהמלחמה על ירושלים ועל המקדש. אצלנו מנסים לטשטש מוקד זה. לבירור מקומו הריאלי-אידיאלי של מקום המקדש בהשקפתנו מיועדים הדברים הבאים.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ב