מעלת המקדש

העבודה במקדש והתפילה

הרב מאיר גולדויכט | סיון תשס"ז