מעלת המקדש

מצוות מורא מקדש- מחשבה ומעשה

מה כוללת מצוות מורא מקדש? מקורות מהמסכתות השונות, מחלוקת רמב"ם וראב"ד לגבי קדושה בהר הבית כיום.

הרב יהונדב דרורי | ד' אב תשע"ו