הרה"ג דב ליאור

דרישת המקדש

בדורות הקודמים, כשהיינו בעומק הגלות, כל נושאי המקדש היו משאלות לב, טרם הגיע הזמן ליישום הדברים בשטח. אולם אנו,דורנו דור של גאולה הוא. ה'חפץ חיים' לפני כמאה שנה, חש שהולכים ומתרחשים מאורעות חשובים, וכי יש להכין את הכוהנים לשרת במקום הקדוש, ולכן חיבר ליקוטי הלכות על סדר קדשים.

הרה"ג דוב ליאור | אב תשס"ט