והגדת לבנך

הגדת עולת ראי"ה

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל | י"ב ניסן תשפ"א