בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
15 שיעורים
  undefined
  57 דק'
  יום שכולו תורה - ניסן תשע"ג

  מה מלמדת אותנו ההגדה של פסח?

  יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

  יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

  הרב אביחי קצין | ו' ניסן תשע"ג
  undefined
  6 דק'
  ארבעה בנים

  מרשע ועד חכם

  ההגדה מלמדת אותנו שכנגד ארבעה בנים דברה תורה. יתכן שלא מדובר כאן בארבעה בנים נפרדים, אלא בארבעה שלבים בתהליך ההתקרבות.

  הרב אביחי קצין | יג' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שיעורים נוספים

  יציאת מצרים: הדרך למתן תורה

  ההגדה טורחת לידע אותנו מי היו החכמים שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, בגלל שכולם היו כוהנים, לויים או מזרע גרים.

  הרב אביחי קצין | יג' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  קרבן פסח

  אות לאוהבי ה'

  "והיה הדם לכם לאות על הבתים": וכי ריבונו של עולם זקוק לסימן היכן לדלג?!

  הרב אביחי קצין | יג' ניסן תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שיעורים נוספים

  לא רק להגיד אלא גם לענות

  את סיפור ההגדה אנו מספרים בעזרת הפרשה של מקרא ביכורים. מדוע אנו משתמשים בפסוקים אלו ולא בפסוקים של ספר שמות?!

  הרב אביחי קצין | יב' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שיעורים נוספים

  המצווה להגיד

  הספר באמצעותו אנו קוראים את ההגדה נקרא "הגדה של פסח" ולא אמירה. מה ההבדל בין אמירה לבין הגדה?

  הרב אביחי קצין | יב' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שיעורים נוספים

  הצער שבלב

  מדוע אנו פותחים את הדלת באמירת "שפוך חמתך"?! ומה פירוש הביטוי "וירא ה' את ענינו"?

  הרב אביחי קצין | יא' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שיעורים נוספים

  הללו עבדי ה'

  "עבדים היינו לפרעה במצרים" - א.מדוע נכתב "עבדים היינו לפרעה" ולא 'עבדי פרעה היינו'? ב. התורה אומרת "ויוציאנו ה' משם..." ואלו בהגדה אנו מוסיפים "ויוציאנו ה' אלוקינו". מהי משמעות תוספת זו?

  הרב אביחי קצין | יא' ניסן תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  ארבעה בנים

  אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן

  מה משמעותה של השאלה: "מה נשתנה" - מה ההבדל, ומה סיבת ההבדל? לאור זאת, מה הפשט בשאלה של החכם "מה העדות והחוקים..." - מה המשמעות של החוקים ומהם החוקים?

  הרב אביחי קצין | ח' ניסן תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  שיעורים נוספים

  מדוע חשוב לנו לזכור את יציאת מצרים?

  אנו מזכירים בהגדה את אותה מחלוקת מפורסמת בשאלה, האם מזכירים יציאת מצרים בלילות, כשבשאלה זו נחלקו בן זומא וחכמים; יתכן שבשאלה זו מקופלת השאלה, מדוע חשוב לנו לזכור את יציאת מצרים.

  הרב אביחי קצין | כט' אדר תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  ארבעה בנים

  השבת האמת אל הלב

  כמה הערות של גדולי בעלי המוסר להגדה של פסח: א.מה בין פרעה הראשון לפרעה השני? ב.מה החידוש בכך שאפילו כולנו חכמים מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים? ג.מדוע תקנו אותו נוסח לילד ולחכם?

  הרב אביחי קצין | כג' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  והגדת לבנך

  החוויית ההגדה

  בליל הסדר אנו עוסקים בהגדה של פסח; מדוע אנו משתמשים דווקא בפועל "להגיד" ולא בפועל "לומר" המופיע פעמים רבות יותר בהקשר של מצוות סיפור יציאת מצרים?!

  הרב אביחי קצין | יח' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שיעורים נוספים

  הלל שלם

  בפסח אנו אומרים הלל שלם רק ביום הראשון ואלו בשאר ימי החג אנו אומרים חצי הלל; שני טעמים מצאנו לכך: האחד כי אין החג חלוק בקרבנותיו והשני כדי שלא לשמוח במפלת אויבינו; שני הטעמים הללו הם כנגד שתי סיבות לאמירת הלל בפסח: בגלל היותו חג ובגלל הניסים שארעו בו.

  הרב אביחי קצין | טו' באדר ב' תשס"ח
  undefined
  48 דק'
  שבת הגדול

  זכירה,סיפור, הגדה ועניה

  שיחה לשבת הגדול

  השיעור עוסק במצוות השונות ביחס למצוותיה של תורה ביחס ליציאת מצרים.זכירה לעומת סיפור. מה בין סיפור להגדה ומהי מצוות עניה ומה בינה לבין הגדה.מדוע אנו מצטטים בהרחבה את פרשת מקרא ביכורים על מנת לספר ביציאת מצרים?

  הרב אביחי קצין | ח' ניסן תשס"ז
  undefined
  39 דק'
  והגדת לבנך

  כיצד יהודי זוכר את יציאת מצרים

  ביהדות לא זוכרים דרך אנדרטאות, אלא דרך החיים. בכך מובן מדוע עיקר ההגדה של פסח נסובה אודות הזכרת יציאת מצרים בפיו של מביא הביכורים, ולא אודות התיאור המקורי של יציאת מצרים בתורה.

  הרב אביחי קצין | ב' ניסן תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il