עשרת המכות

מכות מצרים והחפץ בעליה לארץ

במה נשתנתה מכת כינים משאר המכות, כמה מצוות יש בסיפור יציאת מצרים, הרב יעקב יוסף בקובץ פירושים על מכות מצרים ועל ההגדה.

הרב יעקב יוסף | ניסן תשס"ו