שיעורים נוספים

ההגדה של הרמב״ם

עניין ליל הסדר כזמן חרותו של עם ישראל בכל דור ודור, מתוך עיון בדברי הרמב״ם .

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ב' ניסן תשפ"ב