שיעורים נוספים

ארבע לשונות של גאולה

הגאולה בנויה מארבעה שלבים, ורק מי שהגיע לרובד הרביעי, לגאולת הרוח, הוא בן חורין אמיתי.

הרב יצחק הלוי | ניסן תשע"ב