שיעורים נוספים

בעיות מעשיות בסיפור יציאת מצרים

מתוך הכנס השנתי "בירורי הלכה ישומית", מכון "צורבא מרבנן"

מתוך הכנס השנתי "בירורי הלכה ישומית", מכון "צורבא מרבנן"

הרב נחום נריה | ד' ניסן תשס"ט