והגדת לבנך

חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים

הרב שמואל אליהו | ניסן תש"ע