בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  וארא

  לשונות הגאולה וקבלת התורה

  הפרשה פותחת בארבע לשונות של גאולה: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. והם רומזים לשלבי הגאולה

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  בא

  והגדת לבנך - כי תבואו אל הארץ

  כל אחד מישראל שמע את קול ה' המדבר אליו, וקלט חידושי התורה לפי שורש נשמתו, וכך נמצא במשך הדורות שתלמידי חכמים מחדשים חידושי תורה, וחז"ל אומרים עליהם ש"כל תלמיד ותיק שעתיד לחדש בתורה נאמר למשה מסיני".

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  והגדת לבנך

  מצות זכירת יציאת מצרים בליל הסדר ובכל ימות השנה

  מהי הגדרת המצווה של סיפור יציאת מצרים?

  הרב דוד דב לבנון | פסח תשנ"ח
  undefined
  והגדת לבנך

  ספור יציאת מצרים בליל הסדר

  מקורות למצוות סיפור יציאת מצרים.

  הרב דוד דב לבנון | שבת הגדול תשנ"ח
  undefined
  בא

  כנגד ארבעה בנים דברה תורה

  הרב דוד דב לבנון | התשס"ד
  undefined
  והגדת לבנך

  הגדרת מצוות סיפור יציאת מצרים

  "מצוות סיפור יציאת מצרים היא המצווה מרכזית בליל הסדר, ייחודה של המצווה מה שאמרו חכמים "כל המרבה לספר ביצ"מ הרי זה משובח", וכן גם העיון בה הפוך בה והפוך בה דכוליה בה".

  הרב דוד דב לבנון | שבת הגדול תשס"ג
  undefined
  שיעורים נוספים

  כאילו הוא יצא ממצרים

  איך אנו אומרים "כאילו הוא יצא ממצרים"? מה פירוש "זכירת יציאת מצרים בלילות"? מהי דעתו של ר' אברהם אבן עזרא בעניין זמן אכילת הפסח, ובזכירת יציאת מצרים בלילות?

  הרב דוד דב לבנון | פסח תשנ"ט
  undefined
  שיעורים נוספים

  זמן חרותנו

  מדוע אנו מדגישים "משועבדים...לפרעה במצרים" כשאומה זו אינה קיימת? מה פשר התחלת הסדר בסיפור לחם העוני? האם יש הבדל בין הבן הרשע במצרים לבן הרשע שלאחר הגאולה? ו"החוט המשולש לא במהרה ינתק" - החוט המקשר בין שיעבוד מצרים, לחם העוני, והבן הרשע.

  הרב דוד דב לבנון | ליל התקדש חג פסח תש"ס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il