שיעורים נוספים

"ארבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה "

הקשר בין ארבע לשונות גאולה לארבע הפרשות

הקשר בין ארבע לשונות גאולה לארבע הפרשות

הרב משה פנחס ליפשיץ | אדר התשע"ג