עשרת המכות

עשרת המכות

למה היה צריך לענות כל כך את המצרים?

הרב מישאל דהאן זצוק"ל | ניסן תשס"א