שיעורים נוספים

מצוות אכילת מצה

עיון בשיטות הראשונים והאחרונים בשאלה האם עיקר מצוות אכילת מצה הוא בתחילת הסדר או באפיקומן.

הרב משה חביב | ג' ניסן תשע"ב