לימוד בעיון

הרבדים בלימוד גמרא

בעד ונגד הלימוד בשיטת ה"רבדים", תוך התייחסות להשלכותיה של השיטה מחד, ולנאמנות לתורה מאידך. נכתב ע"י ר"מים מישיבת בית אל.

הרבנים ש. י. וייצן ומשה חביב | אדר ב', תשס"ג