חזרות וכתיבה

שו"ת בדרכי לימוד

כמה צריכים לחזור על הלימוד? איך לחזור על הלימוד? לימוד בעיון ולימוד ההלכה.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י' באב תשס"ח