לימוד בעיון

לימוד העיון

ראיון עם הרב בנושא לימוד העיון, שהתפרסם בעלון "מחיל אל חיל", עלונה של ישיבת בית אל לתלמידיה שבצבא.

הרב מרדכי הוכמן | תשנ"ט