כרך א'

התנ"ך כמקור היסטורי

כרך א' שיעור י'

אי הוודאות במחקר ההיסטורי; אמינות המסורת; הכפירה במסורת.

הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה