במהלך השירות

פידיון שבויים ודין המאחזים

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תשע"ב

דברים בעניין העסקה לשחרור החייל גלעד שליט. עיון הלכתי בסוגיית הישוב מיגרון שייתכן ונבנה על אדמות פרטיות. דין סוכה גזולה והחילוק בין גזילת קורה אחת לגזילת סוכה שלימה וכן ההבדל בין שוגג למזיד. בנייה על קרקע גזולה - דינה כסוכה גזולה. ההבדל בין קרקע פרטית לקרקע ציבורית. עיון במצב של אינטרס ציבורי.

הרה"ג יעקב אריאל | כ' תשרי תשע"ב