כי תצא

אשת יפת תואר

אור החיים הקדוש - פרשת כי תצא

איך התורה מצווה אותנו במצווה כל כך משונה? זה מוסרי לחטוף אישה במלחמה? מהי באמת מטרת המצווה ? למה צריך דווקא צדיקים לקיים מצווה זו? על כל שאלות אלו עונה האור החיים הקדוש בפרשתינו.

הרב שמואל שמעוני | אלול תשע"ז