כי תצא

"כי תצא למלחמה על אויבך"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ב, התשמ"ז