כי תצא

מלחמה? - על אויבך

בבואנו להתמודד מול שאר אויבנו, אין די בטנקים ומטוסים. בכדי שננצח במלחמה, יש להסיר מתוכנו כל לגיטימציה כלפי האויב; יש להפנים ולהכיר בכך שהנלחם בעם הקודש, הוא אוייבנו ואויב ה'; כאשר נראה כך את פני הדברים נסיר מתוכנו כל השפעה אליהם הן רוחנית, והן גשמית.

הרב אריאל פרג'ון | אלול תשס"ו