כי תצא

שילוח קן ציפור ועשיית מעקה הרוחנית

מתוך קדושת לוי

האדם צריך לא לסמוך על התעוררות מלמעלה אלא להתעורר לבד וכשמגיעה התעוררות מלמעלה צריך להכניס אותה לכלים של העולם הזה.

הרב יהודה מלמד | ט' אלול תשע"ז