כי תצא

התיקון והתשובה

דברים לפרשת כי תצא וחודש אלול

ביאור פרשת אשת יפת תואר ע"פ החסידות. הסרת המפריעים מהנשמה כדי שתאיר באור ה'. שני חלקים בתשובה: תיקון החטאים והתעלות ע"י לימוד תורה.

הרב חיים בן שושן | ז' אלול תשע"א