כי תצא

עבודת השכיר בשדה

הרב אייל עין דור | אלול תשע"ב