מדרש רבה

מצוות שילוח הקן והגאולה העתידית

מדרש רבה על פרשת כי-תצא

מצוות שילוח הקן היא רחמנות?! האמנם?! איך המצווה הפחותה ביותר מקשרת בין דורות קודמים לדורות עתידיים, משיבה לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם ומקשרת לביאת משיח צדקנו .

הרב עידו יעקובי | ח' אלול תשס"ח