הלכה פסוקה

עילות פיטורין לעניין פטור מפיצויים

פסק הדין עוסק בעילות שונות להיפטר מפיצויי פיטורין.

הרב אברהם דב לוין | אדר תשס"ו